Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Công Định-Hữu Trung/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vừa có văn bản số 3798/BNN-TCTS gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh về việc thông báo của Trung Quốc ngừng đánh cá có thời hạn trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định việc Trung Quốc ra thông báo trên là không có giá trị.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan quản lý nghề cá Trung Quốc đã thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn đối với tất cả các nghề trừ nghề câu từ 12 giờ ngày 1/5 đến 12 giờ ngày 16/8 trên các vùng biển; trong đó có vùng đánh cá chung phía Trung Quốc (vùng biển phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ) và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển biết về thông báo này cũng như khẳng định thông báo này của Trung Quốc tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị.

Đồng thời, các tỉnh động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng lưu ý đối với tàu cá có giấy phép đánh bắt trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ năm 2016-2017 không sang khai thác tại vùng biển phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ trừ những tàu cá hoạt động nghề câu.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển, đặc biệt phối hợp quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này. Kịp thời, thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển về Tổng cục Thủy sản qua đường dây nóng của Cục Kiểm ngư, số điện thoại 04.62737373./.