Thong bao ket qua Dai hoi Dang voi cac lanh dao cap cao cua Lao hinh anh 1Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 18/2 tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông Bounnhang Volachith, đã tiếp thân mật ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Ông Hoàng Bình Quân bày tỏ vinh dự được cử làm Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng Bí thư Bounnhang Volachith và các lãnh đạo cấp cao Lào.

Ông Hoàng Bình Quân chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi Điện chúc mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Bounnhang Volachith đã gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cử Đặc phái viên của Tổng Bí thư sang chúc mừng thành công Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và thông báo kết quả Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngay sau khi Đại hội XII kết thúc, thể hiện tình đồng chí anh em thân thiết và tin cậy giữa hai Đảng, hai nước.

Đặc phái viên Hoàng Bình Quân bày tỏ hết sức vui mừng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước Lào anh em đã thành công tốt đẹp, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Ông Hoàng Bình Quân chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giành được qua 30 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Bounnhang Volachith làm Tổng Bí thư, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Ông Hoàng Bình Quân khẳng định việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Ông Hoàng Bình Quân đã thông báo cụ thể về kết quả Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng Bí thư Bounnhang Volachith.

Ông Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe và lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng Bí thư Bounnhang Volachith và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cử đặc phái viên sang thông báo trực tiếp, kịp thời tới các lãnh đạo của Lào về kết quả Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình cảm đồng chí, anh em thân thiết Lào-Việt Nam.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được qua 30 năm đổi mới và những thành quả quan trọng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước; bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua; khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là quy luật tồn tại, phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước; Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp tình cảm quý báu này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhận lời mời sẽ thu xếp sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Cùng ngày, ông Hoàng Bình Quân đã đến chào và thông báo kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam với ông Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào.

Tại cuộc tiếp, ông Phankham Viphavan đánh giá cao về ý nghĩa của việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên sang thông báo kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng; bày tỏ cảm ơn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương và các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam; chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ông Phankham Viphavan bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bày tỏ vui mừng và tin tưởng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Ông Hoàng Bình Quân và ông Phankham Viphavan cũng trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, nhất là những nội dung, biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Hoàng Bình Quân đã có cuộc thông báo về kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam với lãnh đạo Văn phòng Trung ương, các Ban xây dựng Đảng, Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia; Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia và Bộ Ngoại giao Lào; thăm, chúc Tết và thông báo kết quả Đại hội lần thứ XII với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào./.
(TTXVN/Vietnam+)