Chiều 21/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam tới các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Chủ trì hội nghị, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Tổng số đại biểu tham dự tăng, thành phần đa dạng hơn, độ tuổi trẻ hơn và trình độ đại biểu cũng cao hơn so với các kỳ Đại hội trước.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Đại hội có sự tham dự của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế.

Điểm mới tại kỳ đại hội này, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Hoàng Bình Quân cũng khẳng định Đại hội XI có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tiến hành tổng kết 25 năm đổi mới, tổng kết chiến lược phát triển đất nước, thông qua chiến lược phát triển kinh tế 2011-2020… đánh giá lại nhiệm kỳ vừa qua.

Các đoàn đại biểu có hơn 1.400 ý kiến đóng góp, 27 ý kiến phát biểu tại hội trường và 54 bản tham luận. Đại hội đã thông qua các văn kiện với sự thống nhất cao.

Về công tác đối ngoại, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh bên cạnh việc kế thừa quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, có 2 điểm mới trong chủ trương đối ngoại: Triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế. Việt Nam cũng sẽ cùng với các nước ASEAN xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển phồn vinh.

Tại Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xác định Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, đánh giá lại kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 10, bàn và quyết định những chủ trương, chính sách lớn trên tất cả các lĩnh vực nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Công tác bầu nhân sự cũng là một thành công lớn của Đại hội.

Nhân dịp này, ông Hoàng Bình Quân cảm ơn sự quan tâm của bạn bè quốc tế dành cho Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến nay, Đại hội đã nhận được 178 thư, điện chúc mừng của bạn bè quốc tế, các đảng anh em, các chính đảng trên thế giới./.

Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)