Toàn cảnh bế mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 14/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp phiên bế mạc tại Hội trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ."

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề án "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế."

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về Đề án "Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới."

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị./.