Trên một số văn bản của các ban, ngành Trung ương, các trường dại học, cao đẳng... cũng như một số ấn phẩm báo chí hiện nay vẫn dùng “Bắc Cạn” để chỉ đơn vị hành chính tỉnh Bắc Kạn.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Sỹ Toàn, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cho biết việc dùng chữ “C” trong chữ “Cạn” để chỉ tên riêng tỉnh Bắc Kạn là không đúng.

Hiện nay tất cả các đơn vị hành chính từ cấp xã đến cấp tỉnh cũng như tất cả các cơ quan chức năng các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Bắc Kạn đều có con dấu khắc chữ Bắc Kạn để chỉ đơn vị tỉnh.

Cơ sở pháp lý để dùng tên tỉnh Bắc Kạn như hiện nay theo Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khoá IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 6 tháng 11 năm 1996, do Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh (khi đó) ký.

Trong Nghị quyết đã ghi rõ: “Chia tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh là tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên...”

Cũng đã có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề này, theo ông Dương Đình Hân: “Đây là tên riêng, được Quốc hội thông qua nên cần được tôn trọng và thống nhất trong các văn bản pháp lý cũng như cách dùng trong báo chí, không nên phân tích về mặt ngữ pháp tiếng Việt.”

Ông Triệu Đức Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn, chia sẻ, chính vì một số cơ quan chức năng dùng tên riêng Bắc Kạn không đúng nên khi khai báo trong hệ thống máy tính không thống nhất dẫn đến lỗi địa chỉ tỉnh Bắc Kạn.

Thông tấn xã Việt Nam chính thức thông báo đến các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương trong cả nước dùng thống nhất tên tỉnh Bắc Kạn, không dùng chữ “C” khi viết chữ “Kạn”./.