Người dân thôn Xuân Áng Nội, xã Ninh Xuân, Ninh Bình trong một buổi tiếp công dân. (Ảnh: Văn Đạt-Anh Minh/TTXVN)

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở phân tích tình thực tế, đại diện các cơ quan hữu quan đã thảo luận, thống nhất kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp 9, Quốc hội khóa XIII của Ban Dân nguyện. Trong đó xác định bảo đảm tất cả công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đều được tiếp, hướng dẫn chu đáo, đúng pháp luật.

Ban Dân nguyện phục vụ kịp thời, chu đáo các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 9.

Cơ quan liên quan thu thập ý kiến, nguyện vọng, phản ánh của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức tiếp công dân trong tất cả các ngày Quốc hội họp và trong trường hợp có yêu cầu đột xuất khác...

Ban Dân nguyện tổ chức và làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội...

Ban Dân nguyện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn; tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, gay gắt, kéo dài.

Các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo để công dân hiểu và thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư giữa hai kỳ họp (kỳ 8 và 9), Quốc hội khóa XIII của Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) đánh giá từ khi kết thúc kỳ họp thứ 8 đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục có diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đoàn công dân đông người, lưu trú dài ngày tại Hà Nội để khiếu kiện.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp chủ yếu là các việc từ nhiều năm trước chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm, công dân tiếp tục đeo bám, gây sức ép đối với các cơ quan Trung ương và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nội dung khiếu nại, tố cáo của các đoàn công dân khiếu kiện đồng người chủ yếu liên quan tới các lĩnh vực đất đai, chuyển đổi mô hình chợ, đất nông lâm trường của một số địa phương và chế độ chính sách.

Giữa hai kỳ họp, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 10.891 công dân đến trình bày 3.188 vụ việc. Trong thời gian từ 29/11/2014 đến nay, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp nhận 6.471 đơn; đã xử lý 6.019 đơn, hiện còn 452 đơn đang xử lý./.