Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XII (khóa VIII) đã diễn ra chiều 21/6, tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị có các Quyết định 217, 218 về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội; công tác xây dựng Đảng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, toàn thể nhân dân.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, qua 3 năm thực hiện các Quyết định 217, 218 và 2 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ tổng kết thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch về quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây là văn bản pháp lý cao nhất, quan trọng nhất để Mặt trận Tổ quốc triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội thời gian tới.

Nghị quyết liên tịch này chi phối hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, hệ thống chính quyền các cấp, có sự tham gia chặt chẽ của Quốc hội.

[Chủ tịch ​Mặt trận chúc mừng Đại lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo]

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 12 (Khóa VIII) có hai nhiệm vụ quan trọng.

Nhiệm vụ đầu tiên là thực hiện theo công tác thường kỳ để Đoàn Chủ tịch góp ý cho báo cáo thường kỳ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhiệm vụ thứ hai là thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hiệp thương cử Chủ tịch và Tờ trình hiệp thương bổ sung nhân sự Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII).

Trình bày về trọng tâm công tác Mặt trận sáu tháng cuối năm 2017, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho biết, công tác Mặt trận tập trung vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hiệp thương cử Chủ tịch và Tờ trình hiệp thương bổ sung nhân sự Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII); biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XII.

Theo chương trình, ngày 22/6 sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) để hiệp thương nhân sự của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.