Chiều 14/3, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động thi đua năm 2019.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN, đã phát động phong trào thi đua năm 2019 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

Mục tiêu thi đua là hướng tới tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN khóa XXV, lập thành tích kỷ niệm 74 năm thành lập TTXVN, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tạo bước phát triển vượt bậc trong công tác thông tin, xây dựng TTXVN không ngừng phát triển, giữ vững là trung tâm thông tin chiến lược và tin cậy của Đảng, Nhà nước.

[Thủ tướng gửi thư khen TTXVN trong thông tin về thượng đỉnh Mỹ-Triều]

Khẩu hiệu thi đua được đưa ra là: "Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa. Đồng tâm, hợp lực, phát huy tinh thần sáng tạo, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin của TTXVN."

Toàn ngành nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao trong năm 2019, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, đoàn kết; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bên cạnh đó, toàn ngành tăng cường kỷ cương công tác, kỷ luật lao động, tuân thủ quy định đạo đức người làm báo, đạo đức công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành; chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị...

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đề nghị trong thời gian tới các đơn vị trong ngành tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chỉ thị của Bộ Chính trị về thi đua khen thưởng; triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2019 của đơn vị và toàn ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Các đơn vị xây dựng tiêu chí thi đua, mục tiêu thi đua cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể hóa các nội dung thi đua vào các mặt công tác; thực hiện tốt thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, khen thưởng; đẩy mạnh việc biểu dương, khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể có thành tích sáng kiến, sáng tạo công tác; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua khen thưởng...

Năm 2018, TTXVN đã tích cực đổi mới chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Lãnh đạo ngành luôn coi trọng công tác thi đua khen thưởng, chỉ đạo sát sao, do đó công tác thi đua khen thưởng đã có những chuyển biến tích cực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước của ngành được mở rộng, phát triển trong toàn ngành; công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, khách quan, kịp thời, đúng người đúng việc, quan tâm khen thưởng đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động...

Đồng thời, công tác chỉ đạo thông tin có nhiều đổi mới; chất lượng thông tin được cải thiện đáng kể, nhất là tính cập nhật của thông tin, nội dung thông tin phong phú, đa dạng hơn, thêm nhiều tin, bài phát hiện, bình luận, dự báo.

TTXVN tiếp tục nỗ lực đổi mới, cách thể hiện thông tin nâng cao số lượng và chất lượng thông tin phản bác, bình luận...

Thong tan xa Viet Nam phat dong phong trao thi dua nam 2019 hinh anh 1Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tặng Cờ thi đua của TTXVN cho 21 tập thể. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã đọc thư khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thành tích chuẩn bị, tuyên truyền cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai; đón Chủ tịch Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ làm việc tại Việt Nam.

Trong Thư khen gửi TTXVN, Thủ tướng nêu rõ: "Thời gian qua, các cán bộ, nhân viên và tập thể Lãnh đạo TTXVN đã nỗ lực hết mình chủ động hoàn thành các công việc và nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung trong việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội; đón Chủ tịch Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức và các hoạt động song phương của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Việt Nam..."

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của TTXVN đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương; Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam; Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN.../.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)