Ngày 14/3, phát biểu tại Hội nghị của tổ chức thương mại viễn thông Mỹ ở thành phố San Diego, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) Hamadoun Touré khẳng định thông tin viễn thông băng rộng có vai trò quan trọng thiết yếu giống như đường sá và trường học đối với sự phát triển của thế giới trong tương lai.

Ông Touré nhấn mạnh phát triển của thế giới trong nửa đầu thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 được thúc đẩy bởi điện thoại di động, nửa sau của thập kỷ này sẽ được thúc đẩy bởi thông tin băng rộng và băng rộng di động. Ưu tiên phát triển thông tin băng rộng sẽ làm giảm chi phí phát triển các cơ sở hạ tầng khác, như y tế, giáo dục và vận tải.

Theo ông Touré, thế giới đã có hơn năm triệu thuê bao điện thoại di động vào đầu năm 2010 và bước tiếp theo sẽ là là dịch vụ băng rộng tốc độ cao, giúp con người nối kết với nhau và luôn hành động.

Hiện ITU đang xử lý vấn đề ngăn chặn các vệ tinh quốc tế cản trở việc thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật thông tin toàn cầu, trong đó có chương trình tăng cường thông tin băng rộng.

Về tình trạng giá dịch vụ thông tin băng rộng vẫn còn quá cao đối với thu nhập của người dân ở các nước đang phát triển, ITU cho rằng các nước đang phát triển không cần trợ cấp để phát triển dịch vụ này mà chỉ cần có khuôn khổ chính sách và quy chế phù hợp để thu hút đầu tư trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)