Người dân tra cứu thông tin tại Cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhân dịp Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần đầu tiên được tổ chức, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, thành viên Ban Chỉ đạo Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2014, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về những đóng góp của công tác thông tin đối ngoại trong thành tựu phát triển chung của đất nước; biện pháp để hoàn thiện hơn nữa công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Thưa Thứ trưởng, nhân dịp giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần đầu tiên được tổ chức, xin Thứ trưởng cho biết đóng góp của công tác thông tin đối ngoại trong thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của nước ta thời gian qua, đặc biệt kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế?

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận của chính sách đối ngoại, đồng thời cũng là một bộ phận của công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước sau gần 30 năm đổi mới, cải cách, mở cửa.

Từ một nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá và chịu sự bao vây cấm vận, Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, với tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7%/năm, GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần. Quốc phòng an ninh được củng cố, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao, thương mại và đầu tư với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là thành viên tích cực của các tổ chức quốc tế và khu vực. Vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại, trong đó có các cơ quan báo chí như Thông tấn xã Việt Nam, đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thông tin đối ngoại cả ở trong nước và ở nước ngoài.

Thông qua nhiều kênh, bằng nhiều hình thức, thông tin đối ngoại đã đưa hình ảnh nước Việt Nam đổi mới, hội nhập ra thế giới, phản ánh chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy hợp tác, đầu tư, thương mại, khắc họa những nét đặc trưng của Việt Nam cho cộng đồng quốc tế, giúp nhân dân thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về Việt Nam.

Việc đưa thông tin về các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, các trả lời phỏng vấn, tiếp xúc với báo chí của Lãnh đạo Cấp cao đã góp phần chuyển tải thông điệp về hòa bình, phát triển, mong muốn làm bạn với tất cả các nước của Việt Nam.

Thông tin đối ngoại cũng góp phần tích cực cập nhật thông tin về tình hình khu vực và thế giới, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, giúp công chúng Việt Nam nắm bắt các vấn đề thời sự quốc tế, hiểu rõ hơn các đối tác và môi trường đối ngoại của đất nước.

Cùng với các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong nước, hệ thống 98 Cơ quan đại diện Việt Nam trên khắp thế giới đã và đang góp phần quan trọng vào việc triển khai các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thông tin, quảng bá Việt Nam ở nước ngoài, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước, các đối tác và bạn bè quốc tế, huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có vai trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng tuyên truyền tích cực trong việc thông tin, quảng bá về Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết giữa Việt Nam và nước sở tại thông qua các cuộc tiếp xúc, trả lời phỏng vấn báo chí tại địa bàn, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan báo chí Việt Nam.

- Thưa Thứ trưởng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và toàn diện hiện nay, cần có những biện pháp gì để hoàn thiện hơn nữa công tác thông tin đối ngoại nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế?

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: Thực hiện chủ trương “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế,” Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng nhằm tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định của đất nước, củng cố vững chắc an ninh, quốc phòng, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước, công tác thông tin đối ngoại đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen.

Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhằm đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 đã đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong triển khai công tác thông tin đối ngoại từ nay đến năm 2020, chú trọng thông tin, quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đổi mới, năng động, ổn định, dân chủ và phát triển.

Trong bối cảnh truyền thông toàn cầu hóa, việc triển khai công tác thông tin đối ngoại cần có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; chủ động cung cấp thông tin về Việt Nam cho công chúng quốc tế cũng như cung cấp thông tin về tình hình thế giới cho công chúng Việt Nam.

Đặc biệt, cần chú trọng đổi mới nội dung và hình thức, đa dạng hóa các phương thức thông tin đối ngoại, tranh thủ tối đa các công cụ truyền thông hiện đại, truyền thông đa phương tiện, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Để góp phần thông tin, quảng bá bản sắc của Việt Nam “hòa nhập không hòa tan,” cần tiếp tục nâng cao hàm lượng văn hóa Việt Nam trong các sản phẩm thông tin đối ngoại. Trong một hoạt động cụ thể nhằm tạo động lực cho các phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia công tác thông tin đối ngoại, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan báo chí trong sản xuất các ấn phẩm thông tin đối ngoại bằng nhiều ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng trong và ngoài nước, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại đã tổ chức “Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2014.”

Việc chọn trao giải thưởng toàn quốc cho các sản phẩm thông tin đối ngoại cho thấy vai trò và đóng góp của công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh hội nhập.

Tôi tin tưởng rằng Giải thưởng sẽ góp phần động viên các phóng viên, cơ quan báo chí tạo ra các sản phẩm thông tin đối ngoại chất lượng ngày càng cao, phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình ảnh, âm thanh, góp phần chuyển tải thành công các thông điệp về một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đáp ứng các yêu cầu đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Đặng Minh Khôi./.