Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng tới các vị sư sãi, acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer.

Bức thư viết:"Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các vị Sư sãi, Acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đông bào đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vui mừng nhận thấy, thời gian qua, các vị sư sãi, acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận phát động.

Nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần vào thành tựu chung của mỗi địa phương và cả nước. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục được chăm lo, cải thiện.

Mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay, tôi tin tưởng, các vị sư sãi, acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức chung lòng cùng đồng bào cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2012, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."/.

(TTXVN)