Học sinh tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có 5.922 di tích (trong đó có một di sản văn hóa thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia, 1.202 di tích cấp thành phố). Trong số các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô, huyện Ứng Hòa có số di tích lớn nhất (443 di tích).

Thông tin trên được ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết tại Hội nghị công bố Danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn Thành phố Hà Nội (tính đến ngày 31/12/2015) diễn ra chiều 1/12 tại Hà Nội.

Cũng trong buổi chiều nay, số liệu, danh mục di tích đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bàn giao cho các quận, huyện, thị xã quản lý theo quy định phân cấp quản lý nhà nước.

Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, định kỳ hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phải tổng hợp số liệu về những biến động số lượng di tích để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, định kỳ 5 năm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện rà soát và trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị công bố Danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn Thành phố Hà Nội (tính đến ngày 31/12/2015).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ngành văn hóa là: lựa chọn từ một đến hai di tích tiêu biểu (tại mỗi quận, huyện, thị xã) để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương, đồng thời thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.”./.

Di sản văn hóa thế giới tại Hà Nội: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

11 di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội:

1/ Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Sóc.
2/ Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tây Phương.
3/ Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá Phượng Cách.
4/ Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tây Đằng.
5/ Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn KIếm và đền Ngọc Sơn.
6/ Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Phù Đổng.
7/ Di tích lịch sử Đền Hát Môn.
8/ Di tích lịch sử Đền Hai Bà Trưng.
9/ Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa.
10/Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
11/Di tích lịch sử và khảo cổ Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội.