Thu do Ha Noi kiem ke va danh gia dung thuc trang su dung dat dai hinh anh 1(Ảnh minh họa: Hoàng Lâm/TTXVN)

Hiện nay, tình hình biến động về sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất lớn, trong khi đó hệ thống hồ sơ địa chính còn chưa đầy đủ, chưa được duy trì hoạt động theo đúng quy định của Luật Đất đai nên đã ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai của thành phố.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thành phố đang triển khai 3 dự án về lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai gồm: Dự án xây dựng, hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính cho 4 huyện, thị xã thuộc tỉnh Hà Tây cũ (Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thanh Oai và thị xã Sơn Tây); Dự án VLAP cho 10 quận, huyện còn lại của tỉnh Hà Tây cũ; Dự án chỉnh lý bản đồ, hoàn thiện hồ sơ địa chính tại địa bàn 40 phường, xã.

Tuy nhiên, các dự án này chưa quan tâm đến quản lý vận hành hệ thống dữ liệu đất đai ở cấp xã, cấp huyện; chưa có lộ trình đào tạo nhân lực và trang thiết bị máy móc; chưa xây dựng hệ thống phần mềm chuẩn chung để vận hành ở các cấp dẫn đến dữ liệu địa chính cũ và lạc hậu.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 3 dự án trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương giao Sở lập dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố đến năm 2015. Tổng kinh phí phục vụ dự án khoảng gần 1.000 tỷ đồng, dự án đã hoàn thiện xong và đang chờ Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Luật Đất đai 2013, thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng và chính quyền cơ sở tập trung triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 nhằm đánh giá chính xác thực trạng sử dụng của từng đơn vị hành chính các cấp.

Thành phố yêu cầu đến hết ngày 31/12 tới, việc kiểm kê đất đai phải xác định được đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính, diện tích các loại đất, các loại đối tượng đang quản lý, sử dụng đất.

Loại đất kiểm kê bao gồm các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai 2013. Ngoài ra, cần chú trọng kiểm kê tình hình sử dụng đất trồng lúa; đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đối tượng kiểm kê cần lưu ý đối với các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, đơn vị quốc phòng, an ninh đang sử dụng đất nông-lâm nghiệp, các tổ chức kinh tế sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Ủy ban Nhân dân thành phố đặc biệt lưu ý, trên cơ sở số liệu điều tra kiểm kê, phải phân tích đánh giá đúng thực trạng, cơ cấu sử dụng các loại đất, tình hình biến động đất đai 5 năm qua ở từng địa phương; trong đó cần xác định rõ tình hình quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất.

Từ đó, làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật đất đai và các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất trong các năm tới./.

Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)