Gỗ được tập kết tại các kho gỗ tại Hà Nội. (Ảnh: Sơn-Bách/Vietnam+)