Chiều ngày 29/12/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo kết quả kiểm phiếu phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó, 84.754.146 cổ phần BIDV đã được đấu giá thành công.

Cụ thể, tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 16.197, đạt 99,75% số phiếu đăng ký. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:     140.738.300 cổ phần, đạt 99,91%; trong đó tổ chức: 39.056.000 cổ phần, cá nhân: 101.682.300 cổ phần.

Khối lượng đặt mua cao nhất là 5.000.000 cổ phần và khối lượng đặt thấp nhất là 100 cổ phần. Đáng chú ý, giá đặt mua cao nhất lên tới 35.000 đồng/cổ phần và giá thấp nhất là 18.500 đồng/cổ phần.

Giá đấu thành công cao nhất: 35.000 đồng/cổ phần (bằng 1,89 lần giá khởi điểm) và giá đấu thành công thấp nhất là 18.500 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công bình quân là 18.583 đồng/cổ phần (bằng 104,48% giá khởi điểm).

Số lượng đặt mua không hợp lệ: 136.800 cổ phần, chỉ chiếm 0,09%, tương ứng với 41 nhà đầu tư.

Trong tổng số nhà đầu tư trúng giá cổ phần BIDV lần này có 127 tổ chức trong nước, duy nhất 1 tổ chức nước ngoài và còn lại là nhà đầu tư cá nhân, trên 16.000 người. Mặc dù chỉ có 1 tổ chức nước ngoài trúng giá, nhưng số lượng lại khá lớn, 44.420 cổ phần, trong khi đó tổ chức trong nước mua trên 25 triệu cổ phần; cá nhân trong nước mua gần 60 triệu cổ phần và cá nhân nước ngoài mua trên 80 nghìn cổ phần.

Đợt IPO lần này, khối lượng cổ phần BIDV đấu giá là 84.754.146 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ) với mức giá khởi điểm 18.500 đồng/cổ phần, có 16.109 nhà đầu tư cá nhân đăng ký và đặt cọc mua 101.809.100 cổ phần, chiếm 120,1% tổng khối lượng chào bán; 129 nhà đầu tư tổ chức đăng ký và đặt cọc mua 39.066.000 cổ phần, chiếm 46,1% tổng khối lượng chào bán.

Theo ông Phạm Quang Tùng – Phó Tổng Giám đốc BIDV: “Số lượng cổ phần đặt mua đạt 166,2% số lượng chào bán đã thể hiện sự tín nhiệm của các Nhà đầu tư đối với BIDV. Đây là đợt IPO với khối lượng chào bán lớn nhất trong năm 2011 và có số lượng Nhà đầu tư đăng ký lớn thứ 2 tại Việt Nam từ trước đến nay”.

Theo kế hoạch, từ ngày 29/12/2011 đến ngày 13/01/2012, các Nhà đầu tư trúng giá sẽ tiến hành nộp tiền mua cổ phần tại các Đại lý chứng khoán nơi Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc; đồng thời, từ ngày 29/12/2011 đến ngày 06/01/2012, các Đại lý sẽ tiến hành hoàn trả tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư không trúng giá.

Tiếp theo thành công của phiên đấu giá, BIDV sẽ hoàn thành bán cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và tổ chức Công đoàn trước ngày 10/01/2012; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 08/03/2012; Chốt số liệu ngày 30/04/2012 để chuyển giao sang NHTMCP; Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/06/2012.

Song song với quá trình chuyển đổi và niêm yết trên thị trường chứng khoán, BIDV cũng sẽ phối hợp với tư vấn Morgan Stanley lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phấn đấu hoàn tất trong năm 2012./.

Minh Thúy (Vietnam+)