Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định chính thức chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng trường Đại học Dầu Khí Việt Nam của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nằm trên địa bàn phường Khai Quang, Liên Bảo, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên và một phần của trường quân sự Quân khu 2.

Dự án bị thu hồi do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có văn bản chấm dứt hoạt động dự án và hoàn trả lại đất đã được giao.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn đã dừng triển khai Dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc để tập trung đầu tư xây dựng Dự án trường Đại học Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với quy mô phù hợp với yêu cầu của ngành dầu khí.

Năm 2003, Tập đoàn làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc cho phép Tập đoàn nghiên cứu đầu tư Khu hội thảo, nghỉ dưỡng, thể thao của Tập đoàn tại diện tích đất Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quy hoạch, giao cho Tập đoàn Dầu khí để đầu tư xây dựng trường đại học, nhưng có một số lý do đến tận thời điểm này chưa được đầu tư, triển khai.

Dự án trên được cấp phép vào tháng 10/2009, có quy mô trên 150ha và đã phải chi hàng chục tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Theo kế hoạc ban đầu, trường tuyển sinh khóa học đầu tiên vào tháng 3/2013 và có quy mô 19.000 sinh viên vào năm 2025. Ngoài nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành, trường còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động./.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN/Vietnam+)