Ngày 19/9, ông Huỳnh Tấn Chỉ, phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đang thu hồi và hoàn trả tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước do đã cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế trong hai năm 2011 và 2012.

Theo thống kê, tổng số thẻ bảo hiểm y tế mà Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng đã cấp trùng cho các đối tượng là 12.031 thẻ; trong đó năm 2011 là 5.387 thẻ, số thẻ cấp trùng năm 2012 là 6.644. Đối tượng bị cấp trùng chủ yếu là người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và trẻ em dưới 6 tuổi.

Cũng theo Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng, nguyên nhân của tình trạng cấp trùng thẻ là do quá trình lập danh sách, xét duyệt đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại các địa phương chưa chặt chẽ.

Từ đó dẫn đến một người được cấp 2-3 thẻ bảo hiểm dựa trên cơ sở đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế khác nhau (như người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng...).

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng số tiền ngân sách nhà nước đã đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế do cấp trùng thẻ cho các đối tượng là gần 5,1 tỷ đồng (năm 2011 là 2,24 tỷ đồng, năm 2012 là 2,82 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền trên, Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng có trách nhiệm trích từ quỹ bảo hiểm y tế để nộp trả cho ngân sách nhà nước.

Trong năm 2011 và 2012, tổng số thẻ bảo hiểm y tế cấp cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là hơn 1,2 triệu thẻ với tổng số tiền 453,7 tỷ đồng./.