Dây chuyền tại nhà máy Microsoft ở Bắc Ninh. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt đặt mục tiêu từ nay tới 2020 sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các lĩnh vực trọng điểm.

Thu hút 5 tỷ USD đầu tư FDI

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 sẽ thu hút thêm 5 tỷ USD đầu tư FDI phần cứng. Trên thực tế, mục tiêu này được đánh giá là khả thi. Trong thời gian qua, sự dịch chuyển của các đại gia công nghệ đã bước đầu được thực hiện.

Tiêu biểu, Intel đã có nhà máy chip tại Thành phố Hồ Chí Minh; Microsoft có nhà máy sản xuất điện thoại tại Bắc Ninh; Samsung có hai cụm nhà máy lớn tại Bắc Ninh và Thái Nguyên; LG vừa khánh thành tổ hợp nhà máy tại Hải Phòng với mức đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD…

Ngoài ra, chương trình cũng đưa ra mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 15% đối với lĩnh vực phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; duy trì vị trí là một trong 10 nước đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số; phát triển nhiều sản phẩm thương hiệu Việt Nam trong lĩnh vực phần cứng - điện tử, phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin…

Chương trình đặt mục tiêu tới năm 2025 công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn..

Sẽ có sản phẩm trọng điểm

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chương trình chính là việc phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Để làm được điều này, cần triển khai lựa chọn sản phẩm, tổ chức, doanh nghiệp tham gia; hỗ trợ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, xúc tiến thương mại hóa…

Theo đó, các đơn vị sẽ phải phát triển các sản phẩm nội dung số thương hiệu Việt; sản phẩm phục vụ cơ quan nhà nước, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn; sản phẩm trên mạng di động, internet, dịch vụ tìm kiếm trên mạng; đầu tư phát triển các sản phẩm phần mềm dùng trong cơ quan nhà nước, đặc biệt là phần mềm cho các hệ thống lớn...

Trong lĩnh vực phần cứng cần nghiên cứu chế tạo, sản xuất, tích hợp hệ thống mà Việt Nam có lợi thế hoặc vì yêu cầu an toàn an ninh; các sản phẩm vi mạch điện tử, bán dẫn; đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; sản phẩm an toàn thông tin; sản phẩm phục vụ hệ thống thông tin quốc gia, an ninh, quốc phòng.

Chương trình cũng đặt ra nhiệm vụ phát triển dịch vụ công nghệ thông tin thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ với việc xây dựng, đánh giá, áp dụng các chuẩn, tiêu chuẩn về quy trình, quản lý, đảm bảo chất lượng và an toàn thông tin…

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đầu tư, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và chuyển giao cung cấp một số dịch vụ công nghệ mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hoặc có hàm lượng chất xám cao, có khả năng xuất khẩu.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chương trình là việc phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, chương trình đề ta nhiệm vụ gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với tổ chức, doanh nghiệp; hỗ trợ đưa sinh viên, người mới tốt nghiệp đi thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ; xây dựng và tiển khai áp dụng chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ…/.