“Những thông lệ tốt trên thế giới cho thấy những doanh nghiệp lớn, cả tư nhân và đại chúng đều bổ nhiệm chức danh thư ký công ty và coi đây là vị trí quan trọng để góp phần quản trị hiệu quả.”

[Vai trò thực của Hội đồng quản trị với giá trị doanh nghiệp]

Tiến sỹ Tan Wee Liang, Chủ tịch Mạng lưới Thư ký Công ty ASEAN chia sẻ ý nghĩa quan trọng của vị trí này tại sự kiện đầu tiên về Thư ký công ty nằm trong Chương trình quản trị nhận thức (GAP) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) tổ chức ngày 29/3, tại Hà Nội.

“Tại Singapore, Luật Công ty có yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải bổ nhiệm vị trí thư ký công ty trong vòng sáu tháng kể từ khi thành lập. Ngoài ra, đây là một vị trí cấp cao và người đảm nhiệm vị trí này phải có năng lực và kỹ năng chuyên môn đa năng, phải thỏa mãn khá nhiều yêu cầu về kinh nghiệm và có các chứng chỉ hành nghề phù hợp,” tiến sỹ Tan Wee Liang chia sẻ.

Thu ky cong ty dong vai tro thiet yeu trong Hoi dong quan tri hinh anh 1Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HNX/Vietnam+)

Tại Việt Nam, khái niệm về thư ký công ty được biết đến từ các hướng dẫn và quy định về quản trị công ty đối với các công ty đại chúng niêm yết và từ một điều khoản trong Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014. Hiện có khá nhiều công ty có vị trí thư ký Hội đồng quản trị hoặc Chánh văn phòng Hội đồng quản trị nhưng hầu hết các chức danh này vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chuẩn mực và thông lệ trong khu vực ASEAN cũng như quốc tế.

Tại sự kiện, chuyên gia của IFC cũng chia sẻ với người tham dự ấn phẩm “Thư ký công ty - Nhà chuyên nghiệp về quản trị.” Đây là bộ công cụ do Bộ phận Quản trị công ty của IFC xuất bản nhằm đưa ra hướng dẫn giúp các công ty trên toàn cầu nâng cao nhận thức và thực hành hiệu quả về chủ đề này.

“Thư ký công ty đóng góp không nhỏ vào hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị,” ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhấn mạnh.

Theo ông Phong, để nâng cao chất lượng quản trị của các công ty trong nước, theo kịp với các quốc gia khác trong khu vực ASEAN, các doanh nghiệp cần chú trọng hơn nữa vai trò của vị trí này. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cần đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc đào tạo, nâng cao nhận thức cũng như hướng dẫn doanh nghiệp cách thức tuyển chọn và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư ký công ty trong tương lai./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)