Nhân dịp ông Laurent Fabius được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Pháp, ngày 17/5, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư mừng.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Pháp Laurent Fabius, 65 tuổi, là một chính khách nổi tiếng thuộc Đảng Xã hội.

Ông được coi là rất có kinh nghiệm chính trị, từng ba lần nắm giữ cương vị bộ trưởng các Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp, hai lần làm Chủ tịch Quốc hội và một lần làm Thủ tướng./.