Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng thu ngân sách sau 2 tháng đầu năm đạt 215.760 tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Xây dựng kịch bản tăng trưởng ở từng ngành, từng lĩnh vực theo quý]

Theo con số vừa được đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong tổng thu trên, thu nội địa 2 tháng đạt trên 179.000 tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán. Số thu này tăng 12,9% so với cuối tháng 2/2017.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, trong 2 tháng, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,5% dự toán (tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước), thuế thu nhập cá nhân đạt 17,6% dự toán (tăng 6,3% so với cuối tháng 2/2017), các loại phí, lệ phí đạt 18,3% dự toán (tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái).

Theo tính toán của Bộ Tài chính, cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 16%), 51/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ và 12 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.


Cũng theo báo cáo, thu từ dầu thô sau 2 tháng đạt 9.100 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán. Số thu này tăng tới hơn 28% so với cùng kỳ năm trước do giá dầu thanh toán bình quân thời gian qua đạt 67,7 USD/thùng, tăng 17,8 USD/thùng so với giá dự toán (cao hơn 10,3 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2017).

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tới hết tháng Hai theo tính toán đạt 41.700 tỷ đồng, bằng 14,73% dự toán. Chưa nói rõ nhưng đại diện Bộ Tài chính cho biết, tiến độ này tương đương so với cùng kỳ năm 2017.

Về chi ngân sách, thống kê của ngành tài chính chỉ ra, tổng chi trong 2 tháng là 177.700 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong số này, riêng chi thường xuyên đạt 147.800 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái./.