Khoảng cách thu nhập giữa người nghèo và người giàu ngày càng lớn. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Sự phát triển kinh tế luôn là điều đáng mừng nhưng trong quá trình đó luôn phát sinh sự bất bình đẳng và giải quyết vấn đề này là mối quan tâm của tất cả các quốc gia.

Trong một báo cáo về bất bình đẳng tại Việt Nam mà tổ chức Oxfam vừa công bố ngày 12/1 tại Hà Nội, mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam khá lớn. Người giàu nhất ở Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất Việt Nam trong 10 năm.

Cụ thể, theo nghiên cứu của Oxfam, trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập từ nguồn tài sản cao hơn gần 5.000 lần thu nhập nhóm 10% người nghèo nhất Việt Nam chi hàng ngày cho nhu cầu thiết yếu.

Theo báo cáo của Oxfam, thu nhập trong một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước./.