Thu noi dia thang Nam tut gan 30.000 ty dong so voi thang Tu hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo báo cáo vừa được Bộ Tài chính công bố chiều 7/6, tổng thu ngân sách trong 5 tháng đầu năm là hơn 628.000 tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.

[Bộ Tài chính giải trình gì việc số thu từ 3 khu vực không đạt dự toán?]

Trong số này, số thu nội địa tháng Năm ước đạt 81.900 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 29.700 tỷ đồng so với tháng trước. Tuy vậy, lũy kế 5 tháng, số thu nội địa vẫn đạt 506.900 tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018.

Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 41%) trong đó 41 địa phương thu đạt trên 43% dự toán.

Thu từ dầu thô trong 5 tháng theo báo cáo là 23.390 tỷ đồng bằng 52,4% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

Với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, con số này tính từ đầu năm tới hết tháng Năm là 146.700 tỷ đồng.

Thu noi dia thang Nam tut gan 30.000 ty dong so voi thang Tu hinh anh 2

Ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước 5 tháng là trên 550.000 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Qua đó, cân đối ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm theo thống kê là có thặng dư./.

Trong 5 tháng đầu năm nay, có 3 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Cũng khoảng thời gian này, các đơn vị đã thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng.

Xuân Dũng (Vietnam+)