Thu truong Y te lam Truong Ban Chi dao phong chong mu loa hinh anh 1Các thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống mù lòa tại Lễ ra mắt. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Chiều 2/12 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa, do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến được phân công là Trưởng Ban.

Sau khi được kiện toàn, Ban Chỉ đạo gồm 10 thành viên.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, bộ phận thường trực đặt tại Bệnh viện Mắt Trung ương do Giám đốc Bệnh viện kiêm Phó Trưởng ban trực tiếp điều hành và quản lý.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa cho biết, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược và các Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các Kế hoạch hành động quốc gia theo từng giai đoạn, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho các hoạt động phòng chống mù lòa.

Bên cạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống mù lòa ở cấp Trung ương và địa phương, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống mù lòa, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa tăng cường thực hiện các nhiệm vụ được giao, nắm vững công tác phòng chống mù lòa tại địa phương về cán bộ, trang thiết bị, các kỹ thuật đã làm tốt và các kỹ thuật sẽ phát triển; đẩy mạnh vận động các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ, các cá nhân hảo tâm giúp đỡ các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh có nhiều khó khăn.

Cùng với tăng cường hơn nữa trong hợp tác quốc tế về phòng chống mù lòa, Ban Chỉ đạo trình Bộ Y tế, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn 2015-2020; đẩy mạnh công tác truyền thông các bệnh về mắt có thể phòng tránh được.../.

PV (TTXVN/Vietnam+)