Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhiều khoản thu vẫn cho thấy tiến độ thấp sau 10 tháng đặc biệt là thu từ cổ tức khi chưa đạt 75% dự toán, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo 10 tháng vừa được Bộ Tài chính công bố sáng 2/11, tổng thu ngân sách sau 10 tháng đạt 663.000 tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán. Tiến độ này thấp hơn so với năm ngoái. Trước đó 1 năm, khoản thu này sau 10 tháng đã đạt mức 91,6% dự toán.

Một số khoản thu theo đánh giá đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 89,9% dự toán, tăng 19,6%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,9% dự toán, tăng 16%.

Tuy nhiên, một số khoản thu khác lại cho thấy tiến độ thấp như thu phí, lệ phí mới đạt 75,5% dự toán năm. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Tài chính là vẫn chưa được cải thiện khi mới đạt 68,8% dự toán năm, giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015. Thậm chí, số thu từ cổ tức được Bộ Tài chính thống kê hiện chưa đạt 75% dự toán, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu từ dầu thô và xuất nhập khẩu tiếp tục giảm so với cuối tháng Mười năm ngoái. Cụ thể, thu từ dầu thô sau 10 tháng mới đạt hơn 32.000 tỷ đồng, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng chỉ ở mức 216.760 tỷ đồng. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ là 93.500 tỷ đồng, khoản thu này chỉ còn 122.260 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về chi ngân sách, theo báo cáo, tổng chi sau 10 tháng là hơn 980.000 tỷ đồng, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015. Trong số này, riêng chi trả nợ và viện trợ là 130.840 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bội chi ngân sách qua đó ở mức 159.500 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% ngưỡng bội chi Quốc hội quyết định đầu năm./.

Theo báo cáo, trong 10 tháng, đã có 51 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Các tập đoàn, tổng công ty đã thoái 3.300 tỷ đồng vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm và lĩnh vực khác, thu về 6.400 tỷ đồng.