Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Một số khoản thu đang cho thấy tiến độ thấp trong đó đặc biệt số thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước sau 3 tháng mới đạt 15,4% dự toán.

Theo con số vừa được ông Ngô Chí Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết trong buổi họp báo tổ chức chiều 10/4, một số khoản thu khác cũng cho thấy tiến độ thấp là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 23,5% dự toán), thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 21% dự toán); ...

Tổng thể hơn, đại diện ngành tài chính cho biết, thu nội địa trong quý 1 đạt 232.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, không kể thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết thì thu nội địa quý 1 chỉ tăng 11,1% so cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô sau 3 tháng ước đạt 11.000 tỷ đồng, bằng 28,9% dự toán. So với cùng kỳ năm ngoái, số thu này tăng tới 15,9%.

Với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, đại diện Bộ Tài chính thống kê, trong quý 1, số thu ước đạt 66.800 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng thu ngân sách Nhà nước qua đó ước đạt 280.900 tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán. Mức thu này tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2016.

Về chi ngân sách Nhà nước, con số này theo đại diện ngành tài chính ước đạt 284.960 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số này, riêng chi thường xuyên ước đạt hơn 211.000 tỷ đồng.

Bội chi ngân sách trong 3 tháng qua đó ước khoảng hơn 4.000 tỷ đồng, bằng 2,27% dự toán./.