(Vnews)

Để thực hiện một dự án phát triển nhà ở, chủ đầu tư phải trải qua một “rừng” thủ tục hành chính phức tạp, nhiêu khê... là phản ánh của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hội nhập quốc tế thì đây là một trở ngại cho sự phát triển của các doanh nghiệp, kéo theo đó là giá nhà đội lên, người mua phải gánh chịu./.