Bộ trưởng Nhập cư Anh Brandon Lewis làm Chủ tịch đảng Bảo thủ. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Anh Theresa May bắt đầu tiến hành cải tổ nội các bằng việc bổ nhiệm Bộ trưởng Nhập cư Anh Brandon Lewis làm Chủ tịch đảng Bảo thủ thay ông Patrick McLoughlin.

Ông Lewis, tân chủ tịch Đảng Bảo thủ ,46 tuổi, là một luật sư và cũng là một nghị sỹ đảng Bảo thủ vùng Great Yarmouth từ năm 2010 đến nay.

[Thủ tướng Anh chuẩn bị công bố một số sự thay đổi trong nội các]

Giống như Thủ tướng May, ông Lewis thuộc phe ủng hộ nước Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) trong đảng Bảo thủ khi nước này tiến hành cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Brexit hồi năm 2016.

Trong khi đó, nghị sỹ James Cleverly, người ủng hộ Brexit, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch đảng Bảo thủ./.