Thu tuong Anh: Tong tuyen cu khong dem lai loi ich quoc gia hinh anh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: news24.com)

Reuters đưa tin, ngày 12/12, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố, việc tiến hành một cuộc tổng tuyển cử không nằm trong lợi ích quốc gia của Anh, sau khi một nghị sỹ đối lập thách thức bà May tiến hành bầu cử hoặc tiến hành trưng cầu dân ý về Brexit lần thứ hai.

Phát biểu tại Nghị viện, Thủ tướng May nói: "Tôi nghĩ một cuộc tổng tuyển cử vào thời điểm này không nằm trong lợi ích quốc gia, giữa lúc các cuộc đàm phán Brexit đang diễn ra."

[Thủ tướng Anh Theresa May hủy cuộc họp nội các, kêu gọi tránh chia rẽ]

Thủ tướng Anh cho biết thêm, các cuộc đàm phán về thỏa thuận Brexit giữa Anh và các đối tác châu Âu đã đạt một vài tiến triển, song nhấn mạnh vẫn cần thêm các cuộc thảo luận.

Cho tới nay, đã có ít nhất 150 nghị sỹ đảng Bảo thủ bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng May trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về vai trò lãnh đạo của bà./.

(Vietnam+)