Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 10/3, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã kêu gọi Quốc hội liên bang của nước này ủng hộ những thay đổi luật làm việc nơi công sở.

Liên đảng Tự do - Quốc gia đã kêu gọi cuộc bầu cử sớm nếu Thượng viện lần thứ hai ngăn cản nỗ lực tái thành lập Ủy ban Xây dựng Australia (ABCC).

Theo ông Turnbull, những thay đổi này là cần thiết giúp nâng cao trách nhiệm và minh bạch, đồng thời thực hiện các khuyến nghị từ Ủy ban Công đoàn Hoàng gia Australia (TURC).

Ông Turnbull cho rằng ngành công nghiệp xây dựng của Australia có hơn một triệu người và là trọng tâm thúc đẩy năng lực cạnh tranh. Nếu Thượng viện thông qua tái thành lập ABCC, những người được hưởng lợi từ sự thay đổi sẽ là các thành viên công đoàn.

Hồi tháng trước, Chính phủ Australia muốn Thượng viện bắt đầu tranh luận về một dự luật để áp dụng trở lại ABCC, nhưng Công đảng và đảng Xanh đã phối hợp với các thượng nghị sỹ gửi dự luật này đến một ủy ban khác./.