Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: theage.com.au)

 Theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử Quốc hội Australia tính đến sáng 7/7 của Ủy ban bầu cử Australia, Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền hiện được 73 ghế tại Hạ viện, Công đảng được 66 ghế, các đảng nhỏ và ứng cử viên độc lập chiếm 5 ghế và còn 6 ghế vẫn chưa phân định.

Mặc dù số ghế của Liên đảng cầm quyền tiếp tục tăng, song vẫn chưa đủ 76 ghế để thành lập chính phủ đa số tại Hạ viện.

Trước nguy cơ Australia có thể rơi vào tình trạng “Quốc hội treo” nếu kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy không đảng nào giành chiến thắng với 76 ghế quá bán tại Hạ viện gồm 150 ghế, Thủ tướng Malcolm Turnbull vẫn đang tiếp tục vận động các ứng cử viên độc lập ủng hộ đảng mình để có thể thành lập chính phủ.

Trong sáng 7/7, Thủ tướng Turnbull đã đến bang Queensland ở Đông Bắc Australia, để thương lượng, thuyết phục ứng cử viên độc lập Bob Katter đứng về phía Liên đảng.

 Sau cuộc gặp với Thủ tướng Turnbull, ông Bob Katter đã khẳng định sẽ ủng hộ Chính phủ đương nhiệm và bày tỏ sự tin tưởng vào Liên đảng trong trường hợp xảy ra tình trạng “Quốc hội treo.” 

Phát biểu với báo giới tại bang Queensland, Thủ tướng Turnbull bày tỏ tin tưởng Liên đảng sẽ tự thành lập được một chính phủ đa số ghế tại Hạ viện bởi kết quả kiểm phiếu có xu hướng tích cực nghiêng về phía Liên đảng, song ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc vận động sự ủng hộ của các đảng nhỏ hay ứng cử viên độc lập bởi họ có thể sẽ là những người nắm giữ cán cân quyền lực trong một quốc hội bị chia rẽ./.