Tại Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1974, từng làm Trưởng khoa Kỹ thuật xây dựng, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[Phó Thủ tướng: Mỗi nhà giáo vừa cần có tri thức vừa phải có tấm lòng]

Sau đó, ông chuyển về Ban Quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chính Minh có Giám đốc là ông Huỳnh Thành Đạt, cùng 2 phó giám đốc gồm: ông Vũ Hải Quân và ông Nguyễn Minh Tâm./.