Ngày 4/1, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã thông báo một số thay đổi về nhân sự trong nội các của nước này.

Cụ thể, trong lần cải tổ nội các phạm vi hẹp này, ông Peter Kent, trước là Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề ngoại giao châu Mỹ, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường.

Đảm nhiệm chức Quốc vụ khanh phụ trách Tài chính là ông Ted Menzies, trước là thư ký cho Bộ trưởng Tài chính.

Thủ tướng Harper cũng chỉ định bà Diane Ablonczy, trước là Quốc vụ khanh phụ trách người cao tuổi, giữ chức Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề ngoại giao châu Mỹ và lãnh sự.

Ông Julian Fantino, nghị sĩ Toronto, được cử làm Quốc vụ khanh phụ trách người cao tuổi.

Như vậy, nội các của ông Harper hiện có 38 người, với hai ông Menzies và Fantino mới gia nhập và hai người được điều chuyển trong nội các.

Lần cải tổ nội các này mang lại cho ông Harper cơ hội đưa một số gương mặt mới vào chính phủ, trong bối cảnh Đảng Bảo thủ cầm quyền đang chuẩn bị đối mặt với cuộc tổng tuyển cử, có thể diễn ra nếu dự thảo ngân sách mới không được Hạ viện thông qua./.