Theo các Quyết định số 1927, 1950, 1952, 1953, 1954/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm các ông Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính và ông Nguyễn Am Hiểu, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.

Tại Quyết định 1954/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thay cho ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thôi kiêm giữ chức vụ Ủy viên này.

Quyết định 1927/QĐ-TTg, Thủ tướng đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004-2011 của ông Nguyễn Văn Thành, để nghỉ hưu theo chế độ./.

(TTXVN/Vietnam+)