Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 348/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Lê Bạch Hồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Lê Bạch Hồng trước đó giữ chức Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nay kiêm thêm chức vụ vừa được bổ nhiệm.

Cùng ngày, Thủ tướng ký quyết định số 349/QĐ-TTg bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế thôi kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)