Ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1521/QĐ-TTg, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký các quyết định số: 1523,1524 và1526/QĐ-TTg, bổ nhiệm có thời hạn các ông: Đặng Huy Đông, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thế Phương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)