Ngày 4/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 03/QĐ-TTg, phê chuẩn các ông Lê Minh Hoan, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2004-2011; Nguyễn Tôn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đồng Tháp, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2004-2011.

Tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn các ông Lê Thanh Cung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2004-2011; Trần Thanh Liêm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương, nguyên Bí thư Huyện ủy Thuận An, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2004-2011.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 09/QĐ-TTg, phê chuẩn ông Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2004-2011./.