Thu tuong Chinh phu quyet dinh thay doi nhan su mot so co quan hinh anh 1Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Cụ thể, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thay thế ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ do yêu cầu nhiệm vụ công tác của Thanh tra Chính phủ.

[Thay đổi nhân sự chủ chốt Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2]

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.

Cụ thể, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay ông Phạm Văn Linh đã nhận nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, thay ông Vương Văn Đỉnh đã nghỉ hưu./.

(TTXVN/Vietnam+)