Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: Phat trien bao hiem y te ben vung hinh anh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, tối 30/6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng.”

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng bảo hiểm y tế nhằm giúp người dân khắc phục những rủi ro và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.

Chủ trương phát huy vai trò của bảo hiểm y tế và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân được thể hiện nhất quán trong các Nghị quyết của Đảng và từng bước được thể chế hóa, tập trung chỉ đạo thực hiện.

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, đặc biệt ngành y tế, ngành Bảo hiểm xã hội và sự đồng hành hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đã đạt được những kết quả quan trọng.

Số người tham gia bảo hiểm y tế đã tăng nhanh, từ 5,6% dân số năm 1993 lên 63,7% vào năm 2011 và đến nay đã đạt trên 82%. Phạm vi, quyền lợi bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hệ thống thông tin giám định đã liên thông trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

[Hoàn thành thu thập dữ liệu 24 triệu hộ dân tham gia bảo hiểm y tế]

Biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của các cấp, các ngành trong thời gian qua, song, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những tồn tại trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế như  nhận thức về vai trò của bảo hiểm y tế nhiều nơi còn chưa đầy đủ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp ủy, chính quyền còn thiếu quyết liệt. Việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế của một số doanh nghiệp chưa nghiêm dẫn đến tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm y tế xảy ra nhiều. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế chưa được khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm, gây bức xúc dư luận.

Để phát triển bảo hiểm y tế bền vững, hiệu quả, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, coi đó là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo hiểm y tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế đối với người lao động trong lĩnh vực nông lâm, ngư, diêm nghiệp, tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tham gia bảo hiểm y tế; cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ; bảo đảm bình đẳng việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện công lập và tư nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với bảo hiểm y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi khâu, mọi quá trình trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Đồng thời, xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phải đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế, tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở.

“Tạo điều kiện cho bệnh viện tư nhân tham gia chăm sóc, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm thiểu tình trạng lãng phí. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý mua sắm, sử dụng thuốc và vật tư y tế theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, công khai, minh bạch,” Thủ tướng nêu rõ.

Nêu rõ mặc dù có rất nhiều nỗ lực nhưng nước ta hiện vẫn còn gần 20 triệu người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có không ít người yếu thế, gặp khó khăn trong cuộc sống, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi với tinh thần tương thân, tương ái - chung tay vì sức khỏe cộng đồng, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội nhiệt tình, tích cực tham gia hỗ trợ, mua và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người còn gặp khó khăn, giúp họ có được chỗ dựa khi ốm đau, bệnh tật. Giúp người dân tham gia bảo hiểm y tế là giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, phồn vinh và hạnh phúc.

76 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, đến nay, cả nước đã có trên 76 triệu người tham gia bảo hiểm y tế và 6 tháng đầu năm 2017 đã có khoảng 75 triệu lượt người khám chữa bệnh được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Thời gian qua, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan chức năng đã tích cực hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực quản lý điều hành để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; cải cách hành chính theo hướng coi người bệnh là trung tâm. Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để kết nối, liên thông giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và người có thẻ đến khám chữa bệnh được phục vụ kịp thời, góp phần phần phòng ngừa các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Đồng thời, việc xây dựng thành công dữ liệu hộ gia đình với đầy đủ thông tin của 24 triệu hộ, với trên 91 triệu người, là nền tảng hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Các đề án giảm tải bệnh viện, đề án bệnh viện vệ tinh, đề án y tế cơ sở, các quy định về cải các thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo môi trường y tế xanh-sạch-đẹp đã và đang phát huy hiệu quả; bước đầu giải quyết tình trạng quá tải, chất lượng khám chữa bệnh cải thiện rõ rệt, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được bảo đảm theo quy định.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ trên cơ sở định hướng tài chính y tế chuyển dần từ cơ chế cấp ngân sách cho cơ sở khám chữa bệnh sang việc hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã góp phần đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Tỷ lệ chi trả chi phí y tế từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ đã giảm từ 49% năm 2012 xuống còn khoảng 41% năm 2016. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Nhân dịp này, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng 1,5 tỷ đồng, là tiền do công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành ủng hộ một ngày lương để hỗ trợ kinh phí cho người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)