Ông Nguyễn Đức Long được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Quảng Ninh, Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, tại Quyết định 539/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định 538/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Với tỉnh Hậu Giang, tại Quyết định 536/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Cảnh Tuyên.

Đồng thời, tại Quyết định 535/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thành Nhơn để nghỉ hưu theo chế độ./.