Ngày 20/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1905/QĐ-TTg, phê chuẩn việc bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đình Xứng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Cùng ngày, tại Quyết định 1904/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đình Thọ để nhận nhiệm vụ mới./.

(TTXVN)