Ngày 6/7, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 3 dự án về xử lý nước thải, phát triển nghề nuôi tôm hùm và áp dụng kỹ thuật trong giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, do nước ngoài tài trợ.

Thủ tướng đã phê duyệt danh mục dự án "Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò giai đoạn II" sử dụng vốn vay ưu đãi bù lãi suất của Chính phủ Vương quốc Bỉ với tổng mức đầu tư trên 16 triệu euro.

Thủ tướng cũng phê duyệt bổ sung dự án "Áp dụng phương pháp luận kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) để trình diễn việc giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định (UP-POP) từ ngành công nghiệp Việt Nam" vào danh mục các dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu và Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc đồng tài trợ, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 840.000 USD.

Cùng ngày, Thủ tướng còn phê duyệt danh mục dự án "Phát triển nghề nuôi tôm hùm bông ở Indonesia, Việt Nam và Australia", do Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia viện trợ không hoàn lại trị giá 220.000 AUD cho Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam./.
(TTXVN/Vietnam+)