Thu tuong ra quyet dinh chuyen doi co quan chu quan 2 truong Dai hoc hinh anh 1Một lớp học của sinh viên Trường Đại học Việt Đức. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển đổi cơ quan chủ quản của Trường Đại học Việt-Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển Trường Đại học Việt-Đức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trường Đại học Việt-Đức là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của ​Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Trường Đại học Việt-Đức và Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện; Quy chế tổ chức và hoạt động và cơ chế tài chính đặc thù được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp các thỏa thuận với đối tác Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt-Đức thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) Trường Đại học Việt-Đức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành./.
(TTXVN/Vietnam+)