Chiều 12/4, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Quân đoàn 3 nói riêng, đặc biệt là những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn đã đạt được trong những năm vừa qua.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa, kề vai sát cánh cùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên giành được nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực, phát triển Tây Nguyên vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, ổn định về xã hội, vững chắc về quốc phòng an ninh.

Nhấn mạnh Quân đoàn 3 với vai trò là Quân đoàn chủ lực đứng chân trên địa bàn chiến lược, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Quân đoàn 3 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, ra sức khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó cần phải quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nhiệm vụ bảo vệ địa bàn chiến lược Tây Nguyên .

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quân đoàn đặc biệt coi trọng đến công tác huấn huyện, sẵn sàng chiến đấu cao; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kịp thời đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Quân đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và phương pháp công tác tốt; gắn bó chặt chẽ với chính quyền địa phương, tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương; phối hợp xử lý có hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trải qua hơn 38 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong bất cứ nhiệm vụ nào, cán bộ chiến sỹ Quân đoàn 3 đã luôn quán triệt sâu sắc đường lối, nhiệm vụ quân sự của Đảng, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Quân đoàn luôn giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống tự lực, tự cường, anh dũng của lực lượng vũ trang.

Các thế hệ cán bộ chiến sỹ Quân đoàn đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ,” chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng Quân đoàn tiến bộ, trưởng thành toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn; khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng chống lão lụt, cháy rừng; tham gia xóa đói giảm nghèo; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn, trực tiếp góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược Tây Nguyên./.