Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Hoàng tử Alfred của Công quốc Liechtenstein đang có chuyến thăm Việt Nam với tư cách là Chủ tịch Hội đồng tư vấn Quỹ Hòa bình Quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn tình cảm cũng như sự ủng hộ của Hoàng tử Alfred đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế...

Trên tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoanh nghênh Hoàng tử Alfred đến Việt Nam để quảng bá cho hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đặc biệt là tham dự công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện “Những cầu nối-Đối thoại hướng tới văn hóa hòa bình” lần thứ 4 do Quỹ Hòa bình Quốc tế phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tại Việt Nam từ tháng 11/2012-4/2013, trong đó có việc đưa các nhà khoa học đạt giải Nobel đến Việt Nam tham gia giảng bài, hội thảo và đối thoại với các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên Việt Nam.

Hoàng tử Alfred bày tỏ vui mừng được sang thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và chứng kiến những thành tựu to lớn mọi mặt mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; cho biết mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Công quốc Liechtenstein; đồng thời quảng bá về đất nước và con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Hoàng tử Alfred khẳng định luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác phát triển với Việt Nam, nhất là hợp tác trên lĩnh vực giáo dục-đào tạo./.