Phát biểu tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, khai mạc sáng 3/12 ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng từng đồng vốn ODA và bảo đảm thực hiện các cam kết với trách nhiệm cao trước các nhà tài trợ.

Nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của cộng đồng quốc tế, trong đó có vai trò rất quan trọng của nguồn vốn ODA Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực tập trung chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn này.

ODA đã thực sự là một nguồn lực quan trọng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, tăng cường thể chế, phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo với các nhà tài trợ  những nhóm giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu. Đó là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam sẽ có chính sách hỗ trợ thích hợp để kích thích phát triển kinh tế trung và dài hạn, tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng mạnh vào nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới.

Đồng thời, Việt Nam sẽ thực hiện các giải pháp để tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, trước hết là bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu giảm nhập siêu và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; giảm dần bội chi ngân sách và thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp để ngăn ngừa lạm phát cao trở lại, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

Ngoài ra, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng sẽ được nâng cao, tạo một bước tiến mới trong việc cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hạ tầng giao thông đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển...

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng hội nghị lần này, thông qua việc trao đổi, thảo luận thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau, cùng hướng vào mục tiêu hỗ trợ công cuộc phát triển của Việt Nam và tiếp tục nhận được nguồn tài trợ to lớn của cộng đồng các nhà tài trợ.

Đại diện các nhà tài trợ đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu nhưng Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng trên 5%, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Các nhà tài trợ cũng ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng, cải thiện môi trường và ứng phó trước biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo; đồng thời cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong đầu tư phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, cải thiện môi trường đầu tư, chăm sóc sức khỏe và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với chủ đề “Phục hồi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức nhằm tập trung thảo luận các vấn đề duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cấu trúc lại nền kinh tế để tăng trưởng trong thời kỳ thế giới sau khủng hoảng./.

(TTXVN/Vietnam)