Ông Nguyễn Văn Phương (trái) được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Trong hai ngày 7 và 8/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức kỳ họp thứ 12 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016; thông qua các đề án thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng một số chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn từ nay đến 2020 và phê duyệt kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2016 của tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 36 cuộc giám sát chuyên đề và hàng chục cuộc khảo sát thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm.

Với những quyết sách phù hợp của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong tỉnh hàng năm đạt 9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. GDP bình quân đầu người đạt 2.000 USD, thu ngân sách nhà nước tăng 1,6 lần, đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 70.000 tỷ đồng...

Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của địa phương.

Ở giai đoạn này, tỉnh đầu tư 125,58 tỷ đồng (25,11 tỷ đồng/ năm) để duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nội tại và đẩy mạnh xuất khẩu. Tỉnh nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực cả trước mắt và lâu dài, góp phần xóa đói, giảm nghèo; giảm thiểu các tác động tiêu cực khác đối với môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Về đề án thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định Huế là vùng đất giàu di sản với gần 1.000 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng, di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích kiến trúc tôn giáo..., đặc biệt có Quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới; đồng thời biểu quyết thông qua nhằm khai thác thế mạnh để xây dựng Huế thành một trung tâm du lịch lớn ở Việt Nam./.