Thua Thien-Hue thu hoi, chuyen muc dich su dung dat hon 1.000ha hinh anh 1Quảng cảnh kỳ họp. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngày 10/12, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Khóa VII đã thông qua Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020, với tổng diện tích khoảng hơn 1.000ha.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thông qua danh mục 184 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 823ha; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 127 công trình, dự án, với tổng diện tích khoảng 190ha.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đồng ý tiếp tục thực hiện 290 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích trên 1.286ha và 200 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác với diện tích 311ha của các năm 2018 và 2019 chuyển sang thực hiện trong năm 2020 theo đúng quy định Luật Đất đai.

[Còn nhiều vướng mắc khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng ở Hà Nội]

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đồng ý hủy bỏ 92 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích hơn 393ha và 82 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác với diện tích trên 124ha, do quá thời gian thực hiện theo quy định pháp luật.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Văn Thông, năm 2019, kết quả việc triển khai công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ thấp.

Nguyên nhân do một số địa phương, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động, cân đối các nguồn vốn để thực hiện các dự án. Đặc biệt, qua rà soát những công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế giao cho Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh triển khai kêu gọi đầu tư chỉ đạt lần lượt hơn 8% và 15%./.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)