Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến và Tổng Giám đốc Đài phát thanh Quốc gia Lào Sipha Nonglath tại lễ ký kết. (Nguồn: vov.vn)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến dẫn đầu tới Lào, từ ngày 10-12/8, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Lào đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2018.

Theo đó, hai bên cam kết sẽ hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi nhằm tăng cường giới thiệu trên sóng phát thanh các tin, bài, phóng sự, chương trình văn học nghệ thuật và những bài học kinh nghiệm, những thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác của mỗi nước trong phạm vi khả năng và yêu cầu của mỗi bên.

Đài Tiếng nói Việt Nam sẵn sàng giúp Đài Phát thanh Quốc gia Lào đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên và cán bộ kỹ thuật hàng năm.

Tại buổi làm việc với đoàn Đài Phát thanh Quốc gia Lào do Tổng Giám đốc Sipha Nonglath làm trưởng đoàn, hai bên đã kiểm điểm việc thực hiện nội dung hợp tác thời gian qua, bàn phương hướng thực hiện các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí rằng trong suốt những năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Quốc gia Lào đã luôn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em.

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Lào Nonglath đã chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn giúp đỡ Đài Phát thanh Quốc gia Lào trên mọi lĩnh vực./.