Chiều 1/4, tại Hà Nội, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo "Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) và Chiến lược truyền thông quốc gia và quốc tế" nhằm thảo luận đưa ra các sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực CSR, góp phần đẩy mạnh hoạt động SCR tại các doanh nghiệp.
 
Việc tham gia mạng lưới và đẩy mạnh các hoạt động CSR, doanh nghiệp một mặt góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước, mặt khác góp phần nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu và hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt người tiêu dùng, nhà cung cấp, nhà phân phố, nhà đầu tư cũng như khuyến khích tinh thần lao động của nhân viên, gia tăng năng suất lao động.
 
Mạng lưới Hiệp ước toàn cầu tại Việt Nam (GCVN) được xây dựng nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đối thoại hợp tác và thực thi 10 nguyên tắc của Hiệp ước toàn cầu Liên hợp quốc. Văn phòng GCVN được đặt tại VCCI, trong giai đoạn đầu sẽ triển khai các hoạt động cụ thể để nâng cao nhận thức, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới.

Không chỉ đơn thuần là một mạng lưới liên kết doanh nghiệp, GCVN còn là diễn đàn để các cơ quan Liên hợp quốc, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và công đoàn trao đổi kiến thức kinh nghiệm nhằm thúc đẩy CSR và các thông lệ kinh doanh có đạo đức.
 
Hội thảo là một trong những hoạt động của mạng lưới Hiệp ước toàn cầu Việt Nam. Đây là một lĩnh vực còn mới mẻ tại Việt Nam nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp.
 
Mạng lưới Hiệp ước toàn cầu tại Việt Nam hướng tới hỗ trợ quản trị doanh nghiệp thông qua việc xây dựng các chiến lược CSR, khuyến khích kết nối và hợp tác giữa các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CSR./.

(TTXVN/Vietnam+)